th 

ABOUT US


J&B Tammachat 

นวัตกรรมการท่องเที่ยว 

J&B Tammachat Green Homestay Hills Retreat  


เจ แอนด์ บี ธรรมชาติ กรีนโฮมสเตย์ ฮิลล์รีทรีต คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมด้านการบริการและอนุรักษ์พลังงาน สาธิตการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตั้งอยู่ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ก่อตั้งเมื่อปี .. 2553 โดยนักประสัมพันธ์และการโรงแรมชาวจันทบุรี(คุณเจี๊ยบ) และวิศวกรไฟฟ้ากำลัง ชาวเยอรมัน(คุณเบรินด์) ทั้งสองมีพันธกิจร่วมกันด้านการอนุรักษ์พลังงาน พึ่งพาตนเองโดยการผลิตพลังงานใช้เอง และนำเสนอความรู้และเทคโนโลยี มาให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มทางเลือกใหม่ทางการท่องเที่ยวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน


นวัตกรรมใหม่ทางการท่องเที่ยว โดย เจ แอนด์ บี ธรรมชาติ

New Innovative Tourism Product by J&B Tammachat 


J คุณเจี๊ยบ นักประชาสัมพันธ์และการโรงแรม สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริการแบบโฮมสเตย์ ฮิลล์รีทรีต ที่พักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรูหรามีความเงียบสงบเป็นส่วนตัว บริการด้วยความโอบอ้อมอารี   ห้องพักสีขาวสะอาดสวยงามมีระดับ ระเบียงห้องพักเห็นวิวเขาจันทบุรี มีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง พร้อมด้วยน้ำแร่สะอาดบริสุทธิ์จากฝักบัว คุณเจี๊ยบให้การต้อนรับด้วยชาดอกกาแฟและเค้กโฮมเมด พลังงานที่ใช้ในห้องพักและอบขนมเป็นพลังงานสะอาด พักผ่อนได้อย่างสบายใจและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ชมสายหมอกยามเช้าพร้อมโยคะปลุกความสดชื่น ให้คุณได้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม


B คุณBernd วิศวกรชาวเยอรมัน สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ออกแบบระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบออฟกริด นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างนวัตกรรมอาคารประหยัดพลังงาน และความรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลของโครงการ ทั้งหมดคือเนื้อหาที่แขกผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้เมื่อมาใช้บริการ ยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ เจ แอนด์ บี ธรรมชาติ นำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรมทางการท่องเที่ยก้าวไปในอนาคตอย่างยั่งยืน


Tammachat นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ ในพื้นที่ 50ไร่ ของโครงการ เดิมทีเป็นตำนานเหมืองทับทิมสยาม เมื่อ 115ปี การขุดดินทำเหมืองพลอยก่อให้เกิดการชะล้างและทำลายหน้าดิน การพลิกฟื้นผืนดินให้กลับอุดมสมบูรณ์จึงเป็นงานสำคัญ การปลูกต้นไม้สร้างร่มเงา พืชคลุมดิน การอนุรักษ์ดินน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ การเลี้ยงแกะเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ ให้ดินมีธาตุอาหารจากอินทรีย์วัตถุ ที่นี้ทำสวนแบบธรรมชาติปลอดสารเคมมีและปุ๋ยเคมี นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงวิถีเกษตรแบบธรรมชาติ ไม่ยาก ไม่ฝืนธรรมชาติ เรียบง่าย เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Dear Guests,


Our new, innovative way how to spend some relaxing days offers you a unique experience: enjoy the warm hospitality of a small Homestay, having the comfort and great surrounding of a relaxing retreat living in a saving energy building and using your air condition without any bad feeling, everything runs 100% on renewable energy, one of the biggest off grid systems in Thailand! Our famous energy saving tour includes a deep inside look on all tips & tricks how to save energy and how to run a solar based island grid at a full comfort level!


This project, planed and realized by a german engineer, runs its 6th year without any power cut and a total of 3h maintenance since powered up 2012. 

20kWpeak PV, 200kWh battery capacity, 15kW constant power DC to AC


Our comfort: 6 air conditions, 2 weld pumps, washing maschine, dryer, oven, dish washer and, of course LED light.


Add on know-how to be green .. a Learning Tour : Saving Energy 

# Stay at J&B Tammachat Zero Carbon! 

# Our new innovative tourism project 

# Relaxing/Retreat/Renewable


J&B Tammachat hill retreat green homestay